<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sklep U 2209/2004
ECLI:SI:UPRS:2004:U.2209.2004

Evidenčna številka:UL0001265
Datum odločbe:15.12.2004
Področje:javni zavodi
Institut:stvarna nepristojnost

Jedro

Pravna podlaga za stališče, da Upravno sodišče RS ni pristojno za odločanje o tožbi tožeče stranke, je zveza med določilom 2. odstavka 36. člena Zakona o zavodih (ZZ) in 7. odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu v povezavi z dosedanjo upravno-sodno prakso Vrhovnega sodišča RS na tem področju. Dejstvo, da mora minister dati soglasje k imenovanju in da v postopku sodeluje pristojni organ lokalne skupnosti s predhodnim mnenjem, ne pomeni, da direktorja ne imenuje svet zavoda v smislu 2. odstavka 36. člena ZZ.

 

Izrek

Zaradi spora o pristojnosti med Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Delovnim in socialnim sodiščem v A, Oddelek v C, se zadeva pošlje v reševanje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije.

 

Obrazložitev

V obravnavani zadevi je tožnica vložila tožbo na Delovno in socialno sodišče v A, Oddelek v C, na ugotovitev neveljavnosti sklepa št. ... z dne 27. 10. 2004. Meni, da izbira ni bila pravilna zaradi napak v postopku, izbira ni bila enakovredna za vse kandidate in izbira ni bila opravljena s strani legitimnega mandata članov sveta zavoda.

Z izpodbijanim obvestilom, ki ga je podpisala predsednica Sveta CSD C, je tožena stranka v skladu z določilom 36. člena Zakona o zavodih (ZZ) tožnico obvestila, da ni izbrana na delovno mesto direktorja CSD C, ki je bilo javno razpisano v Uradnem listu RS št. ... z dne ... 2004, ker je Svet CSD ugotovil, da ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev. V pravnem pouku je tožena stranka tožnico v zvezi z morebitnim pravnim sredstvom napotila na Delovno in socialno sodišče v C.

Delovno in socialno sodišče v A, Oddelek v C, je v zadevi opr. št. Pd ... izdalo sklep z dne 26. 11. 2004, da ni stvarno pristojno za odločanje v zadevi, in je odločilo, da se zadeva po pravnomočnosti sklepa odstopi v reševanje Upravnemu sodišču RS v Ljubljani. V obrazložitvi sklepa z dne 26. 11. 2004 Delovno in socialno sodišče v A, Oddelek v C na podlagi podatkov sodnega registra ugotavlja, da je tožena stranka javni zavod, katerega ustanovitelj je Republike Slovenija. V obrazložitvi sklepa citira določila 1., 2., 3. in 4. odstavka 32. člena ZZ. V nadaljevanju citira še določili 6. in 7. odstavka 56. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV, Uradni list RS, št. 54/92, 7/2004, 36/2004) in glede na vse navedeno pravi, da je v zadevi pristojno Upravno sodišče RS.

Pravna podlaga za stališče, da Upravno sodišče RS ni pristojno za odločanje o tožbi tožeče stranke, je zveza med določilom 2. odstavka 36. člena ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 7. odstavkom 56. člena ZSV (Uradni list RS, št. 54/92 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) v povezavi z dosedanjo upravno-sodno prakso Vrhovnega sodišča RS na tem področju.


Zveza:

ZZ člen 36/2, 32, 32/1, 36. ZSV člen 56, 56/6, 56/7, 56, 56/6, 56/7, 56, 56/6, 56/7. ZUS člen 16, 16/1, 16, 16/1. ZPP člen 25, 25/2, 23/1, 24, 24/1, 19, 19/1, 23, 25, 25/2, 23/1, 24, 24/1, 19, 19/1, 23.
Datum zadnje spremembe:
24.08.2009

Opombe:

P2RvYy01OTAwNA==