<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 44/2000
ECLI:SI:VSLJ:2000:IV.CPG.44.2000

Evidenčna številka:VSL03537
Datum odločbe:08.12.2000
Področje:sodni register
Institut:procesna predpostavka - dokaz

Jedro

Vpis zavoda v sodni register je konstitutiven, torej se šteje, da je zavod s tem dnem ustanovljen. Ob ustanovitvi pa morajo biti že zagotovljena sredstva tudi po določbi 1. odst. 7. člena Zakona o zavodih.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep registrskega sodišča potrdi.

 

Obrazložitev

Registrsko sodišče je predlog za vpis zavoda zavrglo, ker je bil nepopoln, predlagatelj pa ga ni v predpisanem roku dopolnil.

Zoper sklep se je predlagatelj pravočasno pritožil. V pritožbi je navedel, da registrsko sodišče ni upoštevalo njegovih dopolnitev, ki jih je podal z vlogo z dne 7.7.2000. Zmotna je tudi ugotovitev registrskega sodišča, da ni bil predložen dokaz o sredstvih zavoda.

Pritožba ni utemeljena.

Registrsko sodišče je pri predhodnem preizkusu predloga za vpis zavoda v sodni register pravilno ugotovilo, da niso izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o njem. V skladu z določbo 1. odst. 30. člena ZSReg je z odredbo, opr. št. 5739/2000 z dne 19.5.2000 predlagatelja pozvalo, da dopolni predloga s predložitvijo: - overjenega podpisa zastopnika, - potrdila o plačani sodni taksi, - dokaza o sredstvih za ustanovitev zavoda, Hkrati je predlagatelja opozorilo, da predlagano skrajšano ime zavoda ni ustrezno. Predlagatelj je z vlogo z dne 7.7.2000 predložil le dokaz o plačani sodni taksi. Zato je registrsko sodišče pravilno zaključilo, da niso izpolnjene procesne predpostavke predloga za vpis v sodni register in zakonito predlog zavrglo (2. odst. 30. člena ZSReg). Overjen podpis zastopnika namreč predpisuje Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur.l. RS, št. 20/94, v nadaljevanju Uredba) v 7. točki 61. člena, zato je ta listina procesna predpostavka iz 1. točke 29. člena ZSReg. Po določbi 2. alinee 62. člena Uredbe je za vpis ustanovitve zavoda potrebo priložiti dokaz o zagotovljenih sredstvih, zato je tudi takšna listina procesna predpostavka po že prej citirani določbi ZSReg. Zato je zmotno pritožbeno stališče, da zadostuje izjava ustanoviteljev v aktu o ustanovitvi, da bodo sredstva ustanovitve vplačali po vpisu zavoda v sodni register. Vpis zavoda v sodni register je konstituven, torej se šteje, da je zavod s tem dnem ustanovljen. Ob ustanovitvi pa morajo biti že zagotovljena sredstva tudi po določbi 1. odst. 7. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/90).

Pritožbeno sodišče je zaradi navedenega pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep registrskega sodišča (2. točka 39. člena ZSReg).

 


Zveza:

ZZ člen 7, 7/1. ZSReg člen 29, 29-2, 29, 29-2.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NzQwNQ==