<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Civilni oddelek

VSK sklep II Cp 1564/2006
ECLI:SI:VSKP:2007:II.CP.1564.2006

Evidenčna številka:VSK02762
Datum odločbe:20.03.2007
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:nadaljevanje izvršbe zoper ustanovitelje društva - odgovornost za obveznosti društva

Jedro

Določba 3. odst. 6. čl. ZDrU-1 ne daje samostojne podlage za vodenje (oz. nadaljevanje) izvršbe zoper ustanovitelje društva.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in p o t r d i sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog upnika za nadaljevanje izvršbe zoper ustanovitelje društva.

Zoper sklep se pritožuje upnik po pooblaščencu zaradi napačne uporabe materialnega prava, 3. odst. 6. čl. Zakona o društvih s predlogom, da se pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Navaja, da iz citiranega 3. odst. 6. čl. Zakona o društvih izhaja, da pod določenimi pogoji za obveznosti društva odgovarjajo ustanovitelji. Kolikor so ti pogoji podani, preide obveznost na ustanovitelje društva na podlagi samega zakona. Sodišče bi moralo predlog za nadaljevanje izvršbe vročiti novim dolžnikom - ustanoviteljem društva in šele kolikor bi ti smatrali, da ne odgovarjajo za obveznosti društva na podlagi navedene zakonske določbe, bi bili podani pogoji za napotitev stranke, katere pravica je manj verjetna, na pravdo. To pomeni, da po mnenju upnika za predlog za nadaljevanje izvršbe ni zakonska predpostavka predložitev kakršnekoli verodostojne listine, ker predlog temelji na zakonu samem (ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti društva solidarno), kolikor pa so sporna pravnorelevantna dejstva, na katerih zakon predvideva prehod obveznosti na ustanovitelje, se ta dejstva ugotavljajo v pravdnem postopku. Situacija je smiselno identična v primeru izbrisane d.o.o., ali d.o.o., ki ni usklajena z Zakonom o gospodarskih družbah, ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča o izjemah, ob katerih obveznost družbe na takoimenovane pasivne družbenike ne preide.

Pritožba ni utemeljena.

V obravnavani izvršilni zadevi je sodišče prve stopnje ugodilo upnikovemu predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine zoper dolžnika K., z vlogo z dne 17.7.2006 pa je upnik predlagal nadaljevanje izvršbe zoper ustanovitelje tega društva, "ker da je bila izvršba zoper društvo neuspešna ter z navedbo, da je iz registra TRR BS razvidno, da ima društvo zaprt TRR, zato so podani pogoji za subsidiarno odgovornost ustanoviteljev društva za obveznosti le-tega". Izpodbijana odločitev, zavrnitev takega predloga, je po mnenju pritožbenega sodišča pravilna, iz razlogov, kot sledi v nadaljevanju. 28.6.2006 je začel veljati novi Zakon o društvih (ZDrU-1, Ur. l. RS št. 61/06), ki je nadomestil prej veljavni Zakon o društvih iz leta 1995. Novi zakon velja tako za društva, ustanovljena že po novem zakonu, kot tudi za društva, ki so bila registrirana po prejšnjem zakonu in njegovih spremembah. Novost je tudi na novo urejena odgovornost za obveznosti društva (6. čl.), na katero se sklicuje tudi pritožba. Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem (2. odst. 6. čl. ZDrU-1) in ustanovitelji društva za obveznosti društva kot pravne osebe praviloma ne odgovarjajo. Izjema je določena v 3. odst. 6. čl. ZDrU-1, ko za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega, zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oz. finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo, preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. V takem primeru odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem. To je torej podlaga, da bo upnik lahko v pravdi zahteval izpolnitev obveznosti društva od odgovornih oseb (ki niso nujno ustanovitelji), breme dokazovanja, da je oškodovanje nastalo in da je odgovorna oseba vedela, da društvo zaradi njenih ravnanj obveznosti ne bo moglo poravnati, bo seveda na upniku. Določba 3. odst. 6. čl. ZDrU-1 zato ne daje samostojne podlage za vodenje (oz. nadaljevanje) izvršbe zoper ustanovitelje društva, kot zmotno meni pritožba. Ni tudi na mestu primerjava, ki jo ponuja upnik, z odgovornostjo družbenikov v primeru izbrisanih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, ki se za prenehanje oz. izbris društva ne uporablja, niti ni upnik v obravnavani izvršilni zadevi zatrjeval, niti izkazal, da je bilo K. že izbrisano iz registra društev; predložil je izpisek, iz katerega izhaja, da je omenjeno društvo v registru društev še vedno vpisano. Pritožba je zato neutemeljena in jo je sodišče druge stopnje, ko tudi ob uradnem preizkusu (v skladu z 2. odst. 350. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ) kršitev ni zasledilo, zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (2. tč. 365. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ).

 


Zveza:

ZdrU-1 člen 6, 6/2, 6/3, 6, 6/2, 6/3.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zOTk0NA==