<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep X DoR 380/2022-5

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Upravni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2023:X.DOR.380.2022.5
Evidenčna številka:VS00065395
Datum odločbe:07.03.2023
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 291/2022
Datum odločbe II.stopnje:27.09.2022
Senat:Peter Golob (preds.), dr. Erik Kerševan (poroč.), Andrej Kmecl
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - UPRAVNI SPOR
Institut:predlog za dopustitev revizije - predlog za postavitev predhodnega vprašanja sodišču evropske unije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - obrazloženost sklepa - razlaga prava EU - predlog za predhodno odločanje SEU

Jedro

Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi tretjega odstavka 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z ureditvijo postopka odločanja o dopustitvi revizije v Zakonu o pravdnem postopku ter o razlagi 47. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede zahteve po obrazloženosti sodnih odločb v zvezi z zavrnitvijo predloga za dopustitev revizije, ki vsebuje predlog stranke za postavitev predhodnega vprašanja na Sodišče Evropske unije.

Izrek

I. Zadevi, ki se pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vodita kot X DoR 380/2022 in X DoR 381/2022, se združita v skupno obravnavanje in odločanje ter se zadeva naprej vodi kot X DoR 380/2022.

I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi tretjega odstavka 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z ureditvijo postopka odločanja o dopustitvi revizije v Zakonu o pravdnem postopku ter o razlagi 47. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede zahteve po obrazloženosti sodnih odločb v zvezi z zavrnitvijo predloga za dopustitev revizije, ki vsebuje predlog stranke za postavitev predhodnega vprašanja na Sodišče Evropske unije.

II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.

Obrazložitev

1. Glede na to, da se v zadevah X DoR 380/2022 in X DoR 381/2022 predlaga dopustitev revizije zoper sodbi, ki sta bili izdani na isti pravni podlagi in ob bistveno enakem dejanskem stanju, da sta v obeh zadevah stranki spora isti ter da sta v predlogih za dopustitev revizije postavljeni enaki vprašanji, je Vrhovno sodišče postopka za dopustitev revizije na podlagi prvega odstavka 42. člena ZUS-1 združilo v skupno obravnavanje in odločanje ter določilo, da se zadeva naprej vodi kot X DoR 380/2022.

2. Med postopkom odločanja o predlogu za dopustitev revizije tožeče stranke je Vrhovno sodišče ugotovilo, da je odločitev odvisna od predhodne rešitve vprašanja glede razlage prava Evropske unije. Ker zoper odločitev Vrhovnega sodišča o predlogu za dopustitev revizije v upravnem sporu stranke ne morejo vložiti rednega ali izrednega pravnega sredstva, je pred odločitvijo v tem sporu treba zaprositi Sodišče Evropske unije za razlago določb Pogodbe o delovanju Evropske unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

3. Zaradi navedenega je Vrhovno sodišče na podlagi drugega in tretjega odstavka 113. a člena Zakona o sodiščih predhodno vprašanje odstopilo v odločanje Sodišču Evropske unije ter postopek prekinilo do odločitve tega sodišča.


Zveza:

Mednarodne Pogodbe
Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - člen 267
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (2010) - člen 47

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367c

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.05.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY2NTUx