<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba II U 291/2014
ECLI:SI:UPRS:2014:II.U.291.2014

Evidenčna številka:UM0012041
Datum odločbe:03.12.2014
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Violeta Tručl (poroč.),
Melita Ambrož
Področje:DRUŠTVA
Institut:prepoved delovanja društva - izbris društva iz registra društev - razlogi za izbris društva

Jedro

Ker je bilo tožeči stranki s pravnomočno sodbo Upravnega sodišča RS na podlagi prvega odstavka 41. člena ZDru-1 prepovedano delovanje, je prvostopenjski organ v skladu z drugim odstavkom 44. člena ZDru-1 pravilno odločil, da se tožeča stranka izbriše iz registra društev.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je Upravna enota Ruše odločila, da se tožeča stranka izbriše iz registra društev. Iz obrazložitve izhaja, da je prvostopni organ dne 4. 3. 2014 s strani Vrhovnega državnega tožilstva RS prejel pravnomočno sodbo Upravnega sodišča RS št. I U 1823/2011-21 o prepovedi delovanja društva A. s sedežem ... Ta sodba je postala pravnomočna dne 10. 4. 2012. Glede na to je prvostopni organ v skladu s 37. členom, prvim odstavkom 41. člena in drugim odstavkom 44. člena Zakona o društvih (v nadaljevanju ZDru-1) odločil, kot izhaja iz izreka prvostopne odločbe.

Drugostopni organ je s svojo odločbo pritožbo tožeče stranke zoper prvostopno odločbo zavrnil. Iz obrazložitve izhaja, da je bilo ugotovljeno, da je tožeča stranka opravljala pridobitno gostinsko dejavnost kot izključno dejavnost, zato je bilo tožeči stranki v skladu s prvim odstavkom 41. člena ZDru-1 s sodbo Upravnega sodišča RS št. I U 1823/2011-21 z dne 24. 1. 2012 prepovedano delovanje. Na podlagi pravnomočne sodne odločbe pa se društvo izbriše iz registra društev, kot to določa drugi odstavek 44. člena ZDru-1. V zvezi s pritožbenim očitkom, da tožeča stranka ni prejela citirane pravnomočne odločbe ne s strani Vrhovnega državnega tožilstva RS in ne s strani Upravnega sodišča RS pa drugostopni organ pojasnjuje, da je organ prve stopnje dne 4. 3. 2014 od Državnega vrhovnega tožilstva prejel sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 1823/2011 z žigom pravnomočnosti 10. 4. 2012, glede na to pa upravna organa nista dolžna ugotavljati ali in kdaj je bila sodba vročena tožeči stranki.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, in navaja, da ne tožeča stranka in ne njen zakoniti zastopnik s strani Vrhovnega državnega tožilstva RS in Upravnega sodišča RS nista prejela nobene pravnomočne sodbe. Glede na to po mnenju tožeče stranke ni podlage za nadaljevanje postopka. Smiselno predlaga odpravo izpodbijane odločbe.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih navedenih v izpodbijani odločbi in predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

Tožeča stranka vztraja pri svojih navedbah tudi v vloženi pripravljalni vlogi.

Tožba ni utemeljena.

Po presoji sodišča je izpodbijani upravni akt pravilen in na zakonu utemeljen iz razlogov, ki so navedeni v prvostopni in drugostopni odločbi in se sodišče nanje v tej sodbi sklicuje (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu - v nadaljevanju ZUS-1). Zato je sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrnilo (prvi odstavek 63. člena ZUS-1), k tožbenim navedbam pa še dodaja:

ZDru-1 v prvem odstavku 41. člena določa, da se društvu, ki izvaja dejavnost iz 3. člena tega zakona, delovanje s sodno odločbo prepove. V tem primeru pristojni organ izbriše društvo iz registra društev na podlagi pravnomočne odločbe (drugi odstavek 44. člena ZDru-1).

Kot izhaja iz predloženega spisa, je bilo s sodbo št. I U 1823/2011-21 Upravnega sodišča RS z dne 24. 1. 2012 na podlagi prvega odstavka 41. člena ZDru-1 tožeči stranki prepovedano delovanje. Ta sodba je postala pravnomočna dne 10. 4. 2012.

Glede na to so bila po presoji sodišča zgoraj navedena določila pravilno uporabljena. Ker je bilo tožeči stranki s pravnomočno sodbo Upravnega sodišča RS št. I U 1823/2011-21 na podlagi prvega odstavka 41. člena ZDru-1 prepovedano delovanje, je prvostopni organ v skladu z drugim odstavkom 44. člena ZDru-1 pravilno odločil, da se tožeča stranka izbriše iz registra društev. Glede na to, da je bila sodba opremljena s klavzulo pravnomočnosti, tožeča stranka s pritožbeno in tožbeno trditvijo, da sodbe o prepovedi delovanja ni prejela, ne more biti uspešna.

Po obrazloženem je sodišče odločilo, kot izhaja iz izreka te sodbe.


Zveza:

ZDru-1 člen 3, 41, 41/1, 44, 44/2.
Datum zadnje spremembe:
26.01.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc0MzMz