<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sklep I U 855/2014
ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.855.2014

Evidenčna številka:UL0009317
Datum odločbe:22.05.2014
Senat, sodnik posameznik:Zdenka Štucin (preds.), Marjanca Faganel (poroč.), Petra Stanonik Bošnjak
Področje:JAVNI ZAVODI - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - UPRAVNI SPOR
Institut:javni zavod - RTV Slovenija - imenovanje generalnega direktorja - obnova postopka - zadržanje odločitve o imenovanju - začasna odredba - stvarna pristojnost - delovni spor

Jedro

Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Programski svet RTV Slovenija. Za spor o imenovanju generalnega direktorja (in za spor o uvedbi obnove postopka) je pristojno sodišče za delovne spore. (Upravno) sodišče tudi ni pristojno za odločanje o predlogu za izdajo začasne odredbe.

Izrek

Upravno sodišče ni stvarno pristojno za odločanje o tožbi in o predlogu za izdajo začasne odredbe.

Zadeva se po pravnomočnosti tega sklepa odstopi v reševanje Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani.

Obrazložitev

Tožeča stranka je dne 19. 5. 2014 vložila tožbo, s katero izpodbija sklep Programskega sveta RTV Slovenija, s katerim je le-ta dovolil obnovo postopka izbire generalnega direktorja Javnega zavoda RTV Slovenija z dne 7. 7. 2014 ter odločil, da se postopek obnovi v delu izbirnega postopka, ki se nanaša na glasovanje o kandidatih, ki so predložili popolne in pravočasne vloge. Obenem je ugotovil, da ta sklep zadrži odločitev o izbiri A.A. – tožnice za generalno direktorico Javnega zavoda RTV Slovenija z dne 7. 4. 2014.

Tožnica obenem s tožbo vlaga predlog za izdajo začasne odredbe, s katero naj sodišče zadrži suspenzivne učinke sklepa o obnovi postopka, tako da se začne z dnem imenovanja 26. 5. 2014 izvrševati sklep o njenem imenovanju za generalno direktorico z dne 7. 4. 2014.

Upravno sodišče ni stvarno pristojno za odločanje v zadevi.

Tožena stranka je glede na 1. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenije (v nadaljevanju ZRTVS-1) javni zavod in s tem vrsta zavoda na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (v nadaljevanju ZZ). Zanjo se torej uporabljajo tudi določbe ZZ, če kaj ni urejeno že v ZRTVS-1. V prvem stavku drugega odstavka 36. člena ZZ je določeno, da če imenuje direktorja zavoda organ republike, občine ali mesta, se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za upravne spore. V naslednjem stavku istega odstavka istega člena pa je še izrecno določeno, da je v vseh ostalih primerih pristojno sodišče, katerega pristojnost so delovni spori.

Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Programski svet RTV Slovenija (9. alinea prvega odstavka 16. člena in 21. člen ZRTVS-1). Glede na navedeno določbo ZZ in glede na to, da ZRTVS-1 drugačnih določb ne vsebuje, je torej za spor o imenovanju generalnega direktorja (in s tem tudi za spor o uvedbi obnove tega postopka) pristojno sodišče za delovne spore. To pa pomeni, da za odločanje o tožbi v konkretnem primeru ni pristojno Upravno, temveč Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.

S tem pa to (Upravno) sodišče tudi ni pristojno za odločanje o predlogu za izdajo začasne odredbe. Po četrtem odstavku 32. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) je namreč za izdajo začasne odredbe pristojno sodišče, ki je pristojno za odločitev o tožbi.

Zato je bilo potrebno na podlagi 19. in 23. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 odločiti tako, kot sledi iz izreka tega sklepa.


Zveza:

ZZ člen 1, 1/3, 36, 36/2.
ZRTVS-1 člen 16, 16/1, 16/1-9, 21.
ZUS-1 člen 32, 32/4.
Datum zadnje spremembe:
26.01.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc0MzIx
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*