<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sklep I U 767/2011
ECLI:SI:UPRS:2012:I.U.767.2011

Evidenčna številka:UL0008128
Datum odločbe:17.04.2012
Senat, sodnik posameznik:mag. Miriam Temlin Krivic
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:tožba v upravnem sporu - pri upravnem organu vložena tožba - nevednost stranke - očitna pomota - zavrženje tožbe

Jedro

V izpodbijanem Obvestilu o izbiri je bilo v pravnem pouku jasno zapisano, da je pravno sredstvo tožba v upravnem sporu, ki se vloži v roku 15 dni od prejema obvestila na Upravno sodišče Republike Slovenije. Iz citiranega pravnega pouka, ki je jasen in določen, sodišče torej ne more izpeljati situacije, ki jo določa tretji odstavek 29. člena ZUS-1, torej da je šlo v primeru tožnika, ki je vložil pritožbo (tožbo) pri Mestni občini Ljubljana za nevednost, saj je bil s pravnim poukom poučen o pravnem sredstvu, pa tudi ne, da bi šlo za očitno pomoto, saj je njegova vloga izrecno naslovljena na Mestno občino Ljubljana, Mestni svet.

Izrek

Tožba se zavrže.

Obrazložitev

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je z izpodbijanim Obvestilom o izbiri na 4. seji dne 21. 3. 2011 za direktorja Javnega zavoda A. s sklepom imenoval A.A. (1. točka izreka); ter ugotovil, da se B.B. ne uvrsti v izbirni postopek za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda A. Ljubljana (2. točka izreka).

Tožnik v tožbi, ki jo imenuje pritožba na razpis za direktorja A. izpodbija Obvestilo o izbiri.

Tožena stranka se v odgovoru na tožbo ne strinja z razlogi tožbe.

Stranka z interesom v tem postopku A.A. na tožbo ni odgovorila.

Sodišče je tožbo zavrglo iz naslednjih razlogov:

Po določbi 36. člena Zakona o zavodih (ZZ) mora organ, ki je pristojen za imenovanje, v roku, določenem v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen z izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. V obravnavanem primeru je bil postopek za tožnika kočan z Obvestilom o izbiri št. 100-329/10-23 z dne 21. 3. 2011, ki ga je tožnik prejel 5. 4. 2011. V roku iz prvega odstavka 36. člena ZZ je tožnik vložil na naslov Mestne občine Ljubljana Mestni svet – KMVVI pritožbo na razpis za direktorja A. (priporočeno po pošti 20. 4. 2011, ki jo je Mestna občina Ljubljana prejela 21. 4. 2011). Navedeno vlogo je Mestna občina Ljubljana odstopila Upravnemu sodišču RS priporočeno po pošti 22. 4. 2011, sodišče pa jo je prejelo 26. 4. 2011. Glede na dejstvo, da je tožnik prejel Obvestilo o izbiri 5. 4. 2011, se je rok iz prvega odstavka 36. člena ZZ iztekel dne 20. 4. 2011. Tožnikova pritožba, ki jo je sodišče štelo za tožbo je torej k sodišču prispela po roku določenem v prvem odstavku 36. člena ZUS-1.

Prvi odstavek 29. člena ZUS-1 določa, da je potrebno tožbo vložiti pri pristojnem sodišču neposredno pisno ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto (drugi odstavek 29. člena ZUS-1). Če tožba ni bila vložena pri sodišču, temveč pri kakšnemu drugemu organu, pristojno sodišče pa jo dobi, ko poteče rok zanjo, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče njeno vložitev pri drugemu organu pripisati nevednosti ali očitni pomoti vložnika (tretji odstavek 29. člena ZUS-1).

V zvezi s citirano pravno podlago sodišče ugotavlja, da je bilo v izpodbijanem Obvestilu o izbiri v pravnem pouku jasno zapisano, da je pravno sredstvo tožba v upravnem sporu, ki se vloži v roku 15 dni od prejema tega obvestila na naslov Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana, bodisi po pošti, bodisi pisno neposredno pri sodišču. Iz citiranega pravnega pouka, ki je jasen in določen, sodišče torej ne more izpeljati situacije, ki jo določa tretji odstavek 29. člena ZUS-1, torej da je šlo v primeru tožnika, ki je vložil pritožbo (tožbo) pri Mestni občini Ljubljana za nevednost, saj je bil s pravnim poukom poučen o pravnem sredstvu, ki je tožba in naslovu Upravnega sodišča, pa tudi ne, da bi šlo za očitno pomoto, saj je njegova vloga izrecno naslovljena na Mestno občino Ljubljana, Mestni svet. Vložitve tožbe pri drugemu upravnemu organu torej sodišče ne more pripisati opravičljivim razlogom iz tretjega odstavka 29. člena ZUS-1.

Glede na navedeno je sodišče odločilo v skladu z 2. točko prvega odstavka 36. člena ZUS-1, po katerem tožbo zavrže s sklepom, če ugotovi, da je bila tožba vložena prepozno.


Zveza:

ZZ člen 36.
ZUS-1 člen 29, 29/3, 36, 36/1, 36/1-2.
Datum zadnje spremembe:
20.06.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY3MTEy