<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep I Ip 1121/2013
ECLI:SI:VSMB:2014:I.IP.1121.2013

Evidenčna številka:VSM0021908
Datum odločbe:21.02.2014
Senat, sodnik posameznik:Silvija Potočnik (preds.), mag. Karolina Peserl (poroč.),
Vojko Kušar
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:spregled pravne osebnosti - ravnanje odgovornih oseb društva - oškodovanje upnikov - prehod obveznosti - ustavitev izvršilnega postopka

Jedro

Zakonska določba četrtega odstavka 6. člena ZDru-1, ki ureja neke vrste spregleda pravne osebnosti, kot jo za gospodarske družbe ureja 8. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1). V povezavi s tretjim odstavkom 6. člena ZDru-1 daje le materialnopravno podlago za uveljavljanje zahtevkov zoper pravne osebe, ki so zaradi ravnanja odgovornih oseb društva, s katerimi je bil upnik naklepno oškodovan, pridobile premoženjsko korist.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

II. Upnik krije sam svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je predlog upnika za nadaljevanje izvršbe zoper Š.D.I. zavrnilo in izvršbo, prekinjeno dne 9. 1. 2008, ustavilo. Odločitev je utemeljilo z obrazložitvijo, da upnik prehoda obveznosti ni izkazal z listino iz 24. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), prav tako zakonske določbe Zakona o društvih (ZDru-1) ne dajejo samostojne podlage za nadaljevanje izvršbe zoper Š.D.I..

2. Proti temu sklepu se upnik pravočasno pritožuje iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 15. členom ZIZ. Trdi, da gre za identično društvo z isto člansko strukturo in podobno upravo društva ter da je bilo prejšnje društvo izbrisano iz registra društev izključno iz razloga, da bi se obšlo plačilo denarne obveznosti do upnika. Novo registrirano društvo je prevzelo tudi vso premoženje dolžnika. Meni, da po določbi četrtega odstavka 6. člena ZDru-1 za obveznosti društva odgovarja solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi pravna oseba, ki je z ravnanjem odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist. V konkretnem primeru je to vsekakor novoustanovljeno nogometno društvo, ki je s tem po samem zakonu prevzelo vse pravice in obveznosti iz registra društev izbrisanega prejšnjega nogometnega kluba. Odgovornost se vzpostavlja po petem odstavku istega člena, saj se šteje, da se je s preusmeritvijo poslovanja in premoženjem na drugo novoustanovljeno pravno osebo izognilo poravnavanju obveznosti do upnika. Ta novoustanovljena pravna oseba po samem zakonu tako odgovarja do višine oškodovanja, ki je predmet denarne terjatve upnika. Upnik je prepričan, da obstaja zakonska cesija in je njegov predlog utemeljen po določbi četrtega odstavka 24. člena ZIZ. Predlaga spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se izvršba nadaljuje zoper novega dolžnika.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožnik v pritožbi enako kot v predlogu trdi, da gre v bistvu za identično društvo. Temu prvostopenjsko sodišče utemeljeno ni sledilo. Identifikacijska znaka - matična številka in davčna številka društev, sta različna, kot tudi sedeža društev (izpiska iz AJPES-a, l. št. 70 - 75). Na podlagi teh podatkov ni nobenega dvoma, da pravni osebi nista identični.

5. Prvostopenjsko sodišče tudi pravilno ugotavlja, da iz listin, ki jih je predložil upnik, ni izkazan prehod obveznosti, kot to zahteva četrti v zvezi s tretjim odstavkom 24. člena ZIZ. Iz predloženih listin je razvidno, da je bilo Š.D.I. registrirano 6. 5. 1997, dolžnik društvo N.K. pa iz registra izbrisano kasneje dne 17. 12. 1997 iz razloga neuskladitve društva z zakonom (priloga A11) in ne statusnega preoblikovanja društva (spojitve, pripojitve). Iz predloženih listin pravno nasledstvo med dolžnikom in pravno osebo Š.D.I. tako ni izkazano.

6. Utemeljeno je sodišče zavrnilo tudi trditve upnika, ki jih ponavlja v pritožbi, da podlago za nadaljevanje predstavlja sama zakonska določba četrtega odstavka 6. člena ZDru-1, ki ureja neke vrste spregleda pravne osebnosti, kot jo za gospodarske družbe ureja 8. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1).

7. Ta določba v povezavi s tretjim odstavkom 6. člena ZDru-1 daje le materialnopravno podlago za uveljavljanje zahtevkov zoper pravne osebe, ki so zaradi ravnanja odgovornih oseb društva, s katerimi je bil upnik naklepno oškodovan, pridobile premoženjsko korist.

8. Kot je že sodišče prve stopnje pravilno pojasnilo, te zakonske določbe upniku omogočajo, da v pravdi uveljavlja zahtevek zoper odgovorno osebo društva, ki je v svojo korist ali v korist koga drugega zmanjšala premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno ali fizično osebo preprečila povečanje premoženja ter je to počela, čeprav je vedela, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam oziroma da v pravdi uveljavlja zahtevek zoper pravno osebo, ki je z zgoraj opisanim ravnanjem odgovornih oseb društva pridobila premoženjsko korist. Ne predstavljajo pa zakonske domneve o prevzemu odgovornosti in podlage za nadaljevanje postopka izvršbe.

9. Ker je bil dolžnik izbrisan iz registra in je prenehal obstajati, upnik pa ni izkazal pravnega nasledstva, je prvostopenjsko sodišče utemeljeno izvršilni postopek ustavilo (smiselna uporaba 81. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

10. Pritožbeno sodišče je iz navedenih razlogov pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo potem, ko tudi uradni preizkus ni pokazal kršitev (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena istega zakona in 15. členom ZIZ).

11. Upnik s pritožbo ni uspel, zato nosi sam svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena istega zakona in 15. členom ZIZ.


Zveza:

ZDru-1 člen 6, 6/3, 6/4, 6/5.
ZGD-1 člen 8.
ZIZ člen 24, 24/3, 24/4.
ZPP člen 81.
Datum zadnje spremembe:
25.04.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY0NDQz