<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1252/2011
ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CPG.1252.2011

Evidenčna številka:VSL0074623
Datum odločbe:13.06.2013
Senat, sodnik posameznik:Magda Teppey (preds.), Ladislava Polončič (poroč.), dr. Marko Brus
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO
Institut:plačilo uporabnine - lastninska pravica na nepremičnini - predhodno vprašanje - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - konstitutivnost vpisa v zemljiško knjigo

Jedro

Odločilno pravno dejstvo v obravnavani zadevi predstavlja vprašanje, ali je tožena stranka na podlagi zakona postala lastnica spornih nepremičnin. Če je, zemljiškoknjižni podatki o lastninski pravici za obstoj lastninske pravice (ker gre za zatrjevano pridobitev na podlagi zakona) nimajo pomena.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II. Odločitev o stroških postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

Odločitev sodišča prve stopnje in pritožbena dejanja

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo razsodilo:

- da mora tožena stranka tožeči stranki plačati 800.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneska 540.000,00 EUR od 16. 7. 2008 do plačila in od zneska 260.000,00 EUR od 27. 9. 2010 do plačila (1. točka izreka),

- da mora tožena stranka tožeči stranki povrniti 5.615,54 EUR pravdnih stroškov, v roku 15 dni in v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zamude dalje do plačila (2. točka izreka).

2. Proti tej sodbi se je pravočasno pritožila tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni, podredno pa, da jo razveljavi ter vrne zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Priglasila je tudi stroške pritožbenega postopka.

3. Tožeča stranka je v odgovoru na pritožbo predlagala zavrnitev pritožbe in priglasila stroške pritožbenega postopka.

4. Pritožba je utemeljena.

Razlogi za ugoditev pritožbi

5. Tožeča stranka vtožuje plačilo uporabnine od tožene stranke kot ustanoviteljice Javnega zavoda A., ki svojo dejavnost opravlja na nepremičninah tožeče stranke. Lastninska pravica tožeče stranke na spornih nepremičninah izhaja iz zemljiškoknjižnih izpiskov. Tožena stranka pa se je tožbenemu zahtevku upirala s trditvijo, da je sama postala lastnica nepremičnin, in sicer ex lege na podlagi prvega odstavka 65. člena Zakona o zavodih oziroma 92. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. Zato meni, da zahtevek na plačilo uporabnine ni utemeljen.

6. Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku ugodilo z obrazložitvijo, da tožena stranka v vseh letih pred vložitvijo tožbe in še v času trajanja postopka ni naredila ničesar, da bi dosegla vpis lastninske pravice na svoje ime. Zato se z ugovorom tožene stranke ni ukvarjalo, ampak je izhajalo iz aktualnega zemljiškoknjižnega stanja. Zavzelo je stališče, da bi se moralo ukvarjati z vprašanjem, ali je lastninska pravica nastala ex lege le, če bi tožena stranka vložila nasprotno tožbo. Takšna presoja pa je materialnopravno zmotna.

7. Odločilno pravno dejstvo v obravnavani zadevi predstavlja prav vprašanje, ali je tožena stranka na podlagi zakona (ex lege) postala lastnica spornih nepremičnin. Če je, zemljiškoknjižni podatki o lastninski pravici za obstoj lastninske pravice (ker gre za zatrjevano pridobitev na podlagi zakona) nimajo pomena. Od odgovora na to vprašanje pa je odvisna odločitev o utemeljenosti zahtevka. Vpis v zemljiško knjigo je konstitutivne narave le pri pogodbenem prenosu nepremičnin. Sodišče prve stopnje bi se torej z vprašanjem, ali je tožena stranka na podlagi zakona postala lastnica spornih nepremičnin, moralo ukvarjati.

8. Iz gornje obrazložitve je razvidno, da je pritožba utemeljena. Sodišče prve stopnje namreč zaradi zmotne uporabe materialnega prava ni ugotavljalo odločilnih dejstev v zvezi s pridobitvijo lastninske pravice s strani tožene stranke. Zato je dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno. Pritožbeno sodišče v takšnem primeru, glede na naravo stvari in okoliščine primera oceni, ali bo postopek dopolnjevalo samo ali pa bo izjemoma sodbo razveljavilo. Pritožbeno sodišče ne sme zaradi popolne ugotovitve dejanskega stanja prvič ugotavljati celih sklopov pravno odločilnih dejstev. Če to stori, pravdnima strankama odvzame ustavno zagotovljeno pravico do pravnega sredstva - pritožbe (25. člen Ustave RS). Zato je pritožbeno sodišče pritožbi tožene stranke ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje na podlagi 355. člena ZPP razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. V ponovljenem sojenju bo moralo sodišče prve stopnje ugotoviti že navedena pravno odločilna dejstva in nato o tožbenem zahtevku ponovno odločiti.

9. Ob tem pa pritožbeno sodišče opozarja, da je tožena stranka dne 17. 11. 2011 že vložila tožbo za ugotovitev lastninske pravice na spornih nepremičninah. Postopek se vodi pred Okrožnim sodiščem v Celju pod opr. št. P 803/2011. Zato naj sodišče prve stopnje presodi, ali bi bila v tej zadevi smotrna in ekonomična prekinitev postopka do pravnomočne odločitve o lastninski pravici, ki v predmetni zadevi predstavlja predhodno vprašanje (prvi odstavek 206. člena ZPP v zvezi s 13. členom ZPP).

Odločitev o stroških postopka

10. Ker je pritožbeno sodišče razveljavilo odločitev sodišča prve stopnje v 1. točki izreka, je končni uspeh pravdnih strank še neznan. Zato je razveljavilo še odločitev o stroških postopka (2. točka izreka) ter tudi v tem delu zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

11. Odločitev o pritožbenih stroških temelji na tretjem odstavku 165. člena ZPP.


Zveza:

ZPP člen 13, 206, 206/1.
ZZ člen 65, 65/1.
ZZDej člen 92.
Datum zadnje spremembe:
11.02.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYxOTI5