<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba IV U 119/2012
ECLI:SI:UPRS:2013:IV.U.119.2012

Evidenčna številka:UC0030660
Datum odločbe:11.06.2013
Senat, sodnik posameznik:Melita Ambrož (preds.), Majda Kovačič (poroč.), mag. Damjan Gantar
Področje:INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:ukrep tržnega inšpektorja - prepoved opravljanja gostinske dejavnosti - društvo - inšpekcijski zapisnik - javna listina

Jedro

Inšpekcijski zapisnik je v skladu z 80. členom ZUP javna listina in dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka in danih izjavah, razen tistih delov zapisnika, h katerim je zaslišanec dal pripombo, da niso pravilno sestavljeni. Četudi je zastopnik tožeče stranke odklonil podpis tega zapisnika, mu to ne jemlje značaja javne listine.

Ker tožeča stranka opravlja gostinsko dejavnost, katere po določbah 9. člena ZDru-1 nima opredeljene v statutu društva, niti ne izpolnjuje pogojev po določbi 2. člena ZGos (ni registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti), je bila odločitev organa prve stopnje (prepoved opravljanja gostinske dejavnosti) pravilna.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano prvostopenjsko odločbo, številka 0610-2015/2012-3-22006 z dne 2. 3. 2012, je v točki 1. izreka odločeno, da se pravni osebi zasebnega prava, A., prepoveduje opravljanje gostinske dejavnosti. V obrazložitvi navaja, da je dne 25. 2. 2012 ob 00.05 tržna inšpektorica, skupaj z inšpektorico za delo B.B. in policistom Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, C.C., prosto vstopila v gostinski obrat, katerega je odprla D.D. V notranjosti gostinskega obrata (5 gostinskih miz v prostoru s točilnim pultom), so za točilnim pultom sedeli štirje gostje z nameščeno pijačo na točilnem pultu. Ob vstopu v gostinski obrat se je naročila pri D.D. pijača in sicer 2 čaja ter 2dcl soka z 1dcl vode. Po zaužitju pijače se je želelo izvršiti plačilo naročene pijače s strani B.B., kateri je E.E. rekel: „E.E. časti“. E.E. je v zvezi z izvajanjem gostinstva izjavil: „Moja punca vas je spustila noter, ker je mislila, da ste sosede, ker sem jih imel povabljene na rojstni dan. Ste v privat prostoru“. Po preverbi obsega registriranih dejavnosti na ime društva (datum vpisa v register 27. 2. 2006) je ugotovljeno, da ni evidentnih sprememb pri določitvi namenov in ciljev društva od začetka registriranega društva in tako 6. in 7. člen Pravil društva vsebujejo samo nepridobitne cilje društva, ki jih v nadaljevanju našteva. Gostinsko dejavnost po prvem odstavku 2. člena Zakona o gostinstvu (ZGos) opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom. Po drugem odstavku 9. člena Zakona o društvu (ZDru-1) se mora pridobitno dejavnost, določeno v temeljne aktu društva, opredeliti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti. Ob dejstvu opravljanja strežbe pijače brez določitve gostinske dejavnosti v temeljnem aktu društva, se društvu, na podlagi določb prvega odstavka 17. člena ZGos, po katerem se v primeru, da pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali fizična oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, opravlja gostinsko dejavnost, ne da bi bila registrirana za to, opravljanje take dejavnosti prepoveduje.

2. Tožena stranka je potrdila odločitev organa prve stopnje z enakimi dejanskimi in pravnimi razlogi ter odgovorila na pritožbene navedbe tožeče stranke.

3. Tožeča stranka v tožbi uveljavlja tožbena razloga nepravilne ugotovitve dejanskega stanja in nepravilno uporabo materialnega prava. Navaja, da so prostori res opremljeni kot lokal, ker je tu v preteklosti lokal tudi bil, sedaj pa gre za zasebne prostore zakonitega zastopnika društva, kateri v teh prostorih prebiva, pri čemer sam zunanji izgled prostorov ne more izkazovati njihove funkcije. Ni šlo za nobeno strežbo pijače in ne za goste lokala, pač pa za goste E.E., kateri so tega dne praznovali njegov rojstni dan. To velja tudi za inšpektorico, kateri je bilo pojasnjeno, da je E.E. dekle mislilo, da gre za njemu poznane osebe, ki so prišle na praznovanje rojstnega dneva, zato se ne more upoštevati navedba, da je inšpektorica neovirano vstopila v prostor, kjer se opravlja gostinska dejavnost. D.D. ni preverjala identitete oseb, ki so v prostor vstopile. Glede navedbe, da ima E.E. rojstni dan šele 3. 3., pregled pa je bil opravljen 25. 2. navaja, da se redko zgodi, da posameznik rojstni dan praznuje točno na dan rojstva. Sedež društva je tudi na tem naslova, kjer se je opravljal inšpekcijski pregled. Prostori društva se ne nahajajo v tem prostoru, kjer je bila inšpektorica, pač pa v zgornjem nadstropju hiše. V pritličju pa se nahajajo zgolj zasebni prostori E.E. Gre za večnadstropno hišo, kjer ne živi le predsednik društva, ki ima prav tako naslov … in gre torej za njegove zasebne prostore, pač pa tudi njegova bivša žena in otroci ter tašča, pri čemer imajo bivanje porazdeljeno po nadstropjih, saj med njimi vladajo nesoglasja, kar je eden od razlogov, da gre v spodnjih prostorih te hiše za zasebne prostore E.E. Tožeča stranka predlaga, da se izpodbijana odločba odpravi ter pošlje toženi stranki v ponovno odločanje, in da se ji priznajo stroški postopka.

4. Tožena stranka na tožbo ni odgovorila.

5. Tožba ni utemeljena.

6. Po presoji sodišča sta oba upravna organa na podlagi pravilno ugotovljenega dejanskega stanja uporabila pravilne materialne predpise, zato sodišče v izogib ponavljanju dejanskih in pravnih razlogov ponovno ne navaja, ker jim v celoti sledi (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, dalje ZUS-1), v zvezi s tožbenimi ugovori pa še dodaja:

Neutemeljeni so tožbeni ugovori, ki so sicer enaki pritožbenim ugovorom zoper prvostopenjsko odločbo, da je nepravilno ugotovljeno dejansko stanje, ki se nanaša na domnevnost opravljanja gostinske dejavnosti, izhajajoč iz opremljenosti lokala in postrežbe v tem lokalu ter nemotenega pristopa inšpektorja s sodelavcema v ta prostor. Iz zapisnika Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, številka 0610-2015 (2012-1-22006) z dne 25. 2. 2012, ki ga tožnik sicer ni podpisal, izhaja dejansko stanje opremljenosti prostorov kot gostinskih, da je bila inšpektorici in osebama, ki sta vstopili v prostor skupaj z njo, postrežena naročena pijača (2 čaja in 1 dcl soka), pa tudi sicer je mogoče iz samega opisa dejanskega stanja, ki ga tožeča stranka v tožbi niti ne zanika sklepati, da dogajanja v lokalu ni mogoče obravnavati kot rojstno dnevno zabavo. Inšpekcijski zapisnik je v skladu z 80. členom Zakona o splošnem upravnem postopku javna listina in dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka in danih izjavah, razen tistih delov zapisnika, h katerim je zaslišanec dal pripombo, da niso pravilno sestavljeni. Četudi je zastopnik tožeče stranke odklonil podpis tega zapisnika, to zapisniku ne jemlje značaja javne listine. V sporni zadevi gre za opremljenost prostorov, ki so enaki opremljenosti gostinskega prostora, tako da tožeča stranka s tožbenim ugovorom, da to tako opremljeni njeni privatni prostori, tudi po presoji sodišča ne more uspeti. Ker tožeča stranka opravlja gostinsko dejavnost, katere po določbah 9. člena ZDru-1 nima opredeljene v statutu društva, niti ne izpolnjuje pogojev po določbi 2. člena ZGos (tožeča stranka ni registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti), je bila odločitev organa prve stopnje pravilna.

7. Sodišče je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo odločbe pravilen in je izpodbijani upravni akt na zakonu utemeljen.

8. Sodišče je zavrnilo zahtevo tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka po določbi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, ki določa, da če sodišče tožbo zavrne ali zavrže, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.


Zveza:

ZDru-1 člen 9.
ZUP člen 80.
Datum zadnje spremembe:
28.10.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU4MzEz