<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 698/2010
ECLI:SI:VSLJ:2010:IV.CPG.698.2010

Evidenčna številka:VSL0061966
Datum odločbe:23.06.2010
Področje:SODNI REGISTER
Institut:izbris zastopnika zavoda - vpis izbrisa zastopnika zavoda - javni zavod - postopek razrešitve direktorja zavoda - listina, ki je podlaga za vpis - status udeleženca

Jedro

Postopek sprejema sklepa o razrešitvi pritožnika kot direktorja zavoda evidentno ni bil izveden skladno s 3. odstavkom 38. člena ZZ, po katerem mora pristojni organ, to je svet zavoda, pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Že iz tega razloga, ker ni izpolnjena materialnopravna predpostavka iz 3. točke 1. odstavka 34. člena ZSReg za ugoditev predlaganemu vpisu, je bilo treba utemeljeni pritožbi ugoditi.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep registrskega sodišča spremeni tako, da se predlog subjekta vpisa z dne 10. 03. 2010 zavrne.

Obrazložitev

:

Z uvodoma citiranim sklepom je registrsko sodišče ugodilo predlogu subjekta vpisa z dne 10. 03. 2010 in vpisalo izbris zastopnika E. V. kot direktorja zavoda z dnem 01. 03. 2010.

Zoper navedeni sklep se je na seji sveta zavoda razrešeni direktor E. V. pravočasno pritožil tudi v svojstvu ustanovitelja zavoda, smiselno pa uveljavljal pritožbeni razlog bistvene postopkovne kršitve in zmotne uporabe materialnega prava ter predlagal razveljavitev izpodbijanega sklepa.

Pritožba je bila skladno s 26. členom ZSReg vročena subjektu vpisa, ki nanjo ni odgovoril.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je pritožniku priznalo status udeleženca v tem postopku po 3. odstavku 36. člena ZSReg, saj gre za osebo, na katero se predlagani vpis izbrisa neposredno nanaša.

Po 77. členu Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register je predlogu za vpis spremembe (torej tudi razrešitve) zastopnika zavoda treba priložiti sklep pristojnega organa zavoda o tej spremembi. Skladno z 9. členom akta o ustanovitvi zavoda v zvezi s 1. odstavkom 32. člena Zakona o zavodih (v nadaljevanju ZZ) je pristojni organ, ki odloča o imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda, svet zavoda. Subjekt vpisa je predlogu za vpis izbrisa E. V. kot direktorja zavoda priložil „zapisnik skupščine sveta zavoda“ z dne 01. 03. 2010, ki ga je registrsko sodišče očitno presodilo kot zadostno podlago za ugoditev predlogu za vpis izbrisa E. V. kot direktorja zavoda.

Pritožnik v pritožbi zatrjuje, da pred njegovo razrešitvijo ni bil seznanjen z razlogi za razrešitev in ni imel možnosti, da se o njih izjavi, zaradi česar je bilo z njegovo razrešitvijo kršeno določilo 3. odstavka 38. člena ZZ, ki se smiselno uporablja, ker akt o ustanovitvi subjekta vpisa ne ureja postopka imenovanja in razrešitve direktorja zavoda. Ker pa poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela v obravnavanem primeru nista bili ločeni, je bilo kršeno tudi določilo 3. odstavka 32. člena ZZ, po katerem v takem primeru razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, pritožnik pa kot ustanovitelj takega soglasja k svoji razrešitvi ni dal.

Ko registrsko sodišče odloča o predlogu za vpis, mora preveriti, ali so podane vse materialnopravne predpostavke za dovolitev predlaganega vpisa iz 1. do 4. točke 1. odstavka 34. člena ZSReg. Ena od teh je tudi preveritev sodišča, ali so bile listine, ki so podlaga za predlagani vpis, izdane v predpisanem postopku (3. točka 1. odstavka 34. člena ZSReg). Prav na nezakonitost postopka izdaje oziroma sprejetja sklepa sveta zavoda opozarja pritožnik s sklicevanjem na določbi 3. odstavka 38. člena in 3. odstavka 32. člena ZZ, sklicujoč se na predlogu priloženi zapisnik skupščine sveta zavoda z dne 01. 03. 2010. Iz slednjega izhaja, da na „skupščino“ sveta zavoda E. V. ni bil vabljen, da je svet zavoda na njej izrazil nezadovoljstvo z delom V. (ker je „zelo malo narejenega na področju marketinga in promocije, ki ju pokriva“ in ker „svojega dela ne opravlja“), torej razlog za razrešitev in na isti „skupščini“ sprejel tudi sklep o njegovi razrešitvi z mesta direktorja z dnem 01. 03. 2010.

Postopek sprejema sklepa o razrešitvi pritožnika kot direktorja zavoda torej evidentno ni bil izveden skladno s 3. odstavkom 38. člena ZZ, po katerem mora pristojni organ, torej svet zavoda, pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Že iz tega razloga, ker ni izpolnjena materialnopravna predpostavka iz 3. točke 1. odstavka 34. člena ZSReg za ugoditev predlaganemu vpisu, je bilo treba utemeljeni pritožbi ugoditi in izpodbijani sklep na podlagi 4. točke 39. člena ZSReg spremeniti tako, kot izhaja iz dispozitiva tega sklepa.


Zveza:

ZSReg člen 34, 34/1, 34/1-3, 36, 36/3.
ZZ člen 32, 32/1, 32/3, 38, 38/3.
Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register člen 77.
Datum zadnje spremembe:
20.11.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ4NjU3