<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 493/2011
ECLI:SI:VSLJ:2012:IV.CPG.493.2011

Evidenčna številka:VSL0069547
Datum odločbe:30.05.2012
Področje:SODNI REGISTER
Institut:izbris zakonitega zastopnika zavoda - postopek razrešitve direktorja zavoda

Jedro

Ker predlagatelj ni izkazal, da je svet zavoda seznanil direktorja I. N. z razlogi za njegovo razrešitev pred samo razrešitvijo, ni mogoče zaključiti, da je bil sklep, ki je podlaga za predlagani vpis, izdan v predpisanem postopku. Poleg tega med predlaganimi točkami dnevnega reda za 5. izredno sejo sveta Zavoda, na kateri je bil sprejet sklep o razrešitvi direktorja, ni bila navedena točka dnevnega reda o razrešitvi direktorja.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se predlog zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je prvostopenjsko sodišče pri subjektu vpisa v sodni register dovolilo vpis izbrisa zastopnika, direktorja I. N., z datumom prenehanja pooblastila 19.1.2012.

2. Zoper navedeni sklep je vložil pritožbo I. N., direktor Zavoda R., smiselno zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava.

3. Pritožba je utemeljena.

4. V skladu s 34. členom Zakona o sodnem registru (v nadaljevanju ZSReg) registrsko sodišče ugodi zahtevku za vpis (spremembe) v sodni register, če ugotovi: 1. da izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz listin, ki so priložene predlogu, 2. da listine glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, ustrezajo predpisani vsebini, 3. da so bile listine izdane v predpisanem postopku in 4. da so izpolnjene druge materialno pravne predpostavke, ki jih za vpis določa zakon. Tako mora sodišče pri odločanju presojati tudi ali so bile listine, ki so podlaga za vpis v sodni register, izdane v predpisanem postopku.

5. Predlagatelj je predlog za vpis spremembe podatkov subjekta vpisa v sodni register utemeljeval na dejstvu, da je zakonitemu zastopniku I. N. prenehal mandat direktorja na podlagi predčasne razrešitve. Zakon o zavodih določa v 3. odstavku 38. člena, da mora pristojni organ pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Enako določbo vsebuje tudi 3. odstavek 31. člena Statuta zavoda R. (v nadaljevanju Statut).

6. Predlagatelj je v postopku med drugim predložil sklep sveta zavoda o preklicu pooblastil direktorju I. N. z dne 19.1.2012, zapisnik 5. izredne seje sveta Zavoda R., na kateri je bil naveden sklep sprejet in vabilo na 5. izredno sejo Zavoda R.; kljub izrecnemu pozivu sodišča pa ni predložil dokaza o tem, ali je svet zavoda seznanil direktorja zavoda z razlogi za njegovo razrešitev pred sprejemom odločitve o razrešitvi. Ker predlagatelj ni izkazal, da je svet zavoda seznanil direktorja I. N. z razlogi za njegovo razrešitev pred samo razrešitvijo, ni mogoče zaključiti, da je bil sklep, ki je podlaga za predlagani vpis, izdan v predpisanem postopku. Poleg tega med predlaganimi točkami dnevnega reda za 5. izredno sejo sveta Zavoda R., na kateri je bil sprejet sklep o razrešitvi direktorja, ni bila navedena točka dnevnega reda o razrešitvi direktorja. V skladu z 2. odstavkom 23. člena Statuta se lahko točke dnevnega reda, ki niso navedene v vabilu oz. niso pravočasno predstavljene članom sveta zavoda, na seji obravnavajo le v primeru, če so navzoči vsi člani. Ker po navedbah samega predlagatelja na seji sveta zavoda niso bili prisotni vsi člani, je bil sklep, ki je podlaga za predlagani vpis, sprejet tudi v nasprotju z 2. odstavkom 23. člena Statuta. S tem pa se izkaže, da so razlogi, ki jih je navedel pritožnik v pritožbi zoper izpodbijani sklep, utemeljeni.

7. Glede na navedeno je zaradi neizpolnjenosti zahteva iz 3. točke 1. odstavka 34. člena ZSReg pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo, tako da je predlog za izbris zakonitega zastopnika zavrnilo (3. točka 39. člena ZSReg).


Zveza:

ZZ člen 38, 38/3.
ZSReg člen 34.
Datum zadnje spremembe:
09.08.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ1OTM4