<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep I Cp 600/2011
ECLI:SI:VSMB:2011:I.CP.600.2011

Evidenčna številka:VSM0021198
Datum odločbe:30.08.2011
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:neizpolnitev pogodbe o štipendiranju - spor med društvom in članom društva o vrnitvi štipendije - procesna predpostavka - sodna pristojnost - zavženje tožbe

Jedro

Gre za spor med društvom in članom društva o vrnitvi štipendije zaradi neizpolnitve pogodbe o štipendiranju po članu društva (tožencu). Pri takem sporu (tudi izhajajoč iz določbe 14. člena ZDru-1) postopek znotraj društva ne predstavlja procesne predpostavke za vložitev tožbe.

Izrek

I. Pritožbi tožeče stranke se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi ter zadeva vrne v nadaljnje odločanje sodišču prve stopnje.

II. Pritožbi tožene stranke se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi ter zadeva vrne v nadaljnje odločanje sodišču prve stopnje.

III. Odločitev o stroških pritožbenega postopka tožene stranke se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. S sklepom P 462/2008 z dne 20. 1. 2011 je prvostopno sodišče zavrglo tožbo tožeče stranke, s katero je ta proti toženi stranki iz naslova pogodbe o štipendiranju z dne 8. 7. 2006 zaradi neizpolnitve pogodbe vtoževala povrnitev štipendije v znesku 4.957,48 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. S sklepom P 462/2008 z dne 24. 2. 2011 je prvostopno sodišče zavrglo predlog tožene stranke na povrnitev nadaljnjih pravdnih stroškov, katere je tožena stranka priglasila dne 15. 2. 2011.

2. Sklep P 462/2008 z dne 20. 1. 2011 izpodbija tožeča stranka zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter nepravilne uporabe materialnega prava. V pritožbi navaja, da je prvostopno sodišče zmotno presodilo, da je procesna predpostavka za dopustnost tožbe predhodni postopek pred organi društva, to je NK K. oziroma NZS, katerega članica je tudi tožeča stranka. Pogodbo o štipendiranju kot pogodbo obligacijskega prava bi v sodnem postopku moralo obravnavati sodišče, ker spor o vrnitvi štipendije ne spada v pristojnost organov društva (NZS). Pritožbenemu sodišču predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa. Pritožbenih stroškov ne priglaša.

3. V odgovoru na pritožbo tožeče stranke se tožena stranka zavzema za potrditev izpodbijanega sklepa o zavrženju tožbe. Priglaša pritožbene stroške.

4. Sklep P 462/2008 z dne 24. 2. 2011 izpodbija tožena stranka zaradi zmotne uporabe določb procesnega prava. V pritožbi navaja, da je prvostopno sodišče zmotno presodilo, da je pravdne stroške, priglašene dne 15. 2. 2011, tožena stranka priglasila prepozno (tretji odstavek 163. člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa. Priglaša pritožbene stroške.

K sklepu o zavrženju tožbe (P 462/2008 z dne 24. 2. 2011):

5. Pritožba je utemeljena.

6. Zmotna je presoja prvostopnega sodišča, da bi za dopustnost tožbe (procesna predpostavka) morala tožeča stranka zahtevano vrnitev štipendije iz naslova pogodbe o štipendiranju prvotno uveljavljati pred organi društva (nogometni klub oziroma NZS). Pri tem se prvostopno sodišče zmotno sklicuje na določbo 14. člena Zakona o društvih (v nadaljevanju ZDru-1). Po citirani določbi imajo člani društva (ne pa društvo) pravico do sodnega varstva zoper odločitve organov društva. Zraven tega, izhajajoč iz vsebine obravnavane pogodbe o štipendiranju (priloga A3), gre za pogodbo civilnega prava, za katerega je po določbi 1. člena ZPP pristojno sodišče v pravdnem postopku. Gre za spor med društvom in članom društva o vrnitvi štipendije zaradi neizpolnitve pogodbe o štipendiranju po članu društva (tožencu). Pri takem sporu (tudi izhajajoč iz določbe 14. člena ZDru-1) postopek znotraj društva ne predstavlja procesne predpostavke za vložitev tožbe, kot je zmotno presodilo prvostopno sodišče. Take predpostavke tudi ne določa Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (priloga A29 in A30). Zraven tega sta pogodbeni stranki v pogodbi o štipendiranju dogovorili sodno pristojnost v primeru spora (7. člen pogodbe - priloga A3).

7. Po obrazloženem je pritožbeno sodišče o pritožbi tožeče stranke odločilo, kot je razvidno pod točko I tega sklepa (3. točka 365. člena ZPP).

K sklepu o zavrženju predloga na povrnitev pravdnih stroškov (sklep P 462/2008 z dne 24. 2. 2011):

8. Pritožba je utemeljena.

9. Iz razloga, ker je pritožbeno sodišče razveljavilo sklep o glavni stvari (sklep o zavrženju tožbe) je bilo potrebno tudi razveljaviti sklep o zavrženju predloga tožene stranke na povrnitev nadaljnjih pravdnih stroškov. Zaradi razveljavitve sklepa o glavni stvari pravdni postopek v obravnavani zadevi namreč ni končan.

10. Odločitev pritožbenega sodišča temelji na 3. točki 365. člena ZPP.

11. Odločitev o stroških pritožbenega postopka tožene stranke je v skladu s tretjim odstavkom 165. člena ZPP.


Zveza:

Zdru-1 člen 14.
ZPP člen 1, 165, 165/3, 365, 365-3.
Datum zadnje spremembe:
11.11.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU5MTc0