<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 1435/2010
ECLI:SI:VSLJ:2010:IV.CPG.1435.2010

Evidenčna številka:VSL0064393
Datum odločbe:22.12.2010
Področje:SODNI REGISTER - PRAVO DRUŽB
Institut:firma - firma zavoda - že obstoječa firma gospodarske družbe - dodatne sestavine - načelo izključnosti - zaščita firme

Jedro

Napačno je stališče, da zgolj glede na različno materialnopravno podlago, ki ureja pravno organizacijske oblike gospodarske družbe in zavoda je dopustno, da uporabljata gospodarska družba in zavod enake sestavine v svojem nazivu.

Določba 13. člena ZGD-1 kot rečeno določa, da sestavine firme ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja, ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb. Pri tem so kot druge osebe mišljeni različni subjekti, tudi zavodi in ne le gospodarske družbe.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne registrskemu sodišču v nov postopek.

Obrazložitev

Registrsko sodišče je s sklepom opr. št. Srg 2010/28552 z dne 18. 08. 2010 vpisalo ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo z firmo S., d.o.o. Z izpodbijanim sklepom pa je zavrnilo pritožbo udeleženca proti sklepu o ustanovitvi, ki je nasprotoval vpisani firmi.

Zoper sklep se je pravočasno pritožil udeleženec. V pritožbi je navedel, da ni pravilno stališče registrskega sodišča, da je varstvo firme pri vpisu omejeno le na eno vrsto pravnoorganizacijskih oblik, ki se vpisujejo v sodni register.

Pritožba je utemeljena.

Firma je ime, s katerim družba posluje (12. člen ZGD-1). Firma ima lahko dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo, ki pa ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja, ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb (13. člena ZGD-1). V 1. odst. 21. člena pa ZGD-1 določa, da se mora firma jasno razlikovati od firm drugih družb. Navedene določbe veljajo za gospodarske družbe med katere sodi tudi subjekt vpisa (2. alinea 3. odst. 3. člena ZGD-1).

Registrsko sodišče je vpisalo ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s firmo, ki vsebuje kot dodatno sestavino besedo SxxxE ob dejstvu, da vsebuje isto besedo v svojem imenu Zavod, ki je bil vpisan v sodni register dne 28. 01. 2001 (matična št. 1594389xxx). Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je zmotno stališče registrskega sodišča, da je zgolj glede na različno materialnopravno podlago, ki ureja pravno organizacijske oblike gospodarske družbe in zavoda dopustno, da uporabljata gospodarska družba in zavod enake sestavine v svojem nazivu.

Določba 13. člena ZGD-1 kot rečeno določa, da sestavine firme ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja, ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb. Pri tem so kot druge osebe mišljeni različni subjekti, tudi zavodi in ne le gospodarske družbe. Sicer pa pritožba pravilno opozarja, da vsebuje tudi Zakon o zavodih (Ur. RS, št. 12/1991) določbe o varstvu imena zavoda. Zaščiti firme ali imena drugih subjektov vpisa je namenjena tudi določba 2. odst. 30. člena ZSReg.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je registrsko sodišče zaradi zgoraj ugotovljenega zmotnega materialnopravnega stališča, ravnalo v nasprotju z določbo 2. odst. 30. člena ZSReg in ni ugotavljalo, ali je predlagana dodatna sestavina v firmi subjekta vpisa, ki je enaka imenu zavoda, skladna s citiranimi določbami ZGD-1, ki urejajo firmo družbe. Prav tako pa ali je to skladno z določbami Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/1991), ki urejajo ime zavoda.

Pritožbeno sodišče je zaradi navedenega pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo registrskemu sodišču v novo odločanje (3. točka 39. člena ZSReg). V ponovljenem postopku bo moralo sodišče prve stopnje opraviti postopek, ki ga predvideva 2. odst. 30. člena ZSReg.


Zveza:

ZGD-1 člen 3, 3/3, 3/3-2, 12, 13, 21, 21/1.

ZZ člen 13, 14, 15.

ZSReg člen 30, 30/2.
Datum zadnje spremembe:
16.05.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU0MDM4