<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Civilni oddelek

VSC sklep Cp 302/2009
ECLI:SI:VSCE:2009:CP.302.2009

Evidenčna številka:VSC0002469
Datum odločbe:18.06.2009
Senat, sodnik posameznik:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:izbris društva - prenehanje pravne osebe - sposobnost biti stranka postopka - zavrženje tožbe

Jedro

Izbris društva, ki je brez pravnih naslednikov, iz registra društev, pomeni izgubo pozitivne procesne predpostavke za vodenje pravdnega postopka. Izbrisano društvo je namreč neobstoječa pravna oseba, ki ne more biti subjekt procesnih pravic. Zato je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo tožbo zaradi pomanjkanja sposobnosti biti stranka na pasivni strani.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Tožeča stranka sama nosi svoje stroške pritožbe.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo tožbo.

Zoper sklep se je pravočasno pritožila tožeča stranka iz vseh pritožbenih razlogov po I. odst. 338. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pritožnica predlaga, da se sklep razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Trdi, da je v skladu s čl. 6 Zakona o društvih (ZDru-1) odgovarjata za zakonito poslovanje društva društvo in odgovorne osebe društva, ki so v svojo korist ali v korist koga drugega zmanjšale premoženje društva, ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo pravno ali fizično osebo preprečile povečevanje premoženja društva, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem. Sodišče bi zato moralo nadaljevati postopek zoper predsednika društva. Pritožba je priglasila stroške vložene pritožbe.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Iz pritožbeno neizpodbijanih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da je bila tožena stranka tekom pravdnega postopka, in sicer dne 14.2.2009 izbrisana iz registra društev in da tožena stranka nima pravnega naslednika. Zato je zaključilo, da je izbrisano društvo brez pravnih naslednikov neobstoječa oseba in ne more biti subjekt procesnih pravic.

Neutemeljeno pritožba izpodbija navedene zaključke sodišča prve stopnje in trdi, da bi sodišče prve stopnje moralo nadaljevati postopek zoper zadnjega predsednika društva G. T., saj je za nadaljevanje postopka zoper njega podana materialnopravna podlaga v čl. 6 ZDru-1. V III. odst. 6. čl. ZDru-1 je določeno, da za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega, zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oz. finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo, preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. V takem primeru odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem. Kot je pravilno navedlo sodišče prve stopnje določba III. odst. 6. čl. ZDru-1 ne daje podlage za nadaljevanje pravde zoper predsednika društva v primeru izbrisa društva iz registra. Ta določba ne določa sukcesije v procesnopravno razmerje, temveč vzpostavlja materialnopravno podlago za uveljavljanje zahtevkov zoper odgovorne osebe društva v primeru naklepnega oškodovanja upnikov društva. Do nasledstva v procesno razmerje torej ni prišlo.

Ker se pomanjkanja sposobnosti biti stranka zaradi neobstoja pravnega nasledstva na toženi stranki ne da odpraviti, sodišče pa mora ves čas postopka paziti na strankino pravdno sposobnost, je sodišče tožbo pravilno zavrglo ( V. odst. 81. čl. ZPP).

Glede na navedeno se izkaže, da je sodišče prve stopnje materialnopravno pravilno odločilo, zato je pritožbeno sodišče v skladu s 2. tč. 365. čl. ZPP v zv. s čl. 366. čl. ZPP, pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep.

Ker je tožeča stranka s svojo pritožbo propadla, sama nosi v zvezi z njo nastale pritožbene stroške ( čl. 154/I ZPP v zv. s čl. 165/I ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (2011) - ZDru-1-UPB2 - člen 6
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 81, 81/5
Datum zadnje spremembe:
24.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQyODE5