<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep U 245/94
ECLI:SI:VSRS:1994:U.245.94

Evidenčna številka:VS10691
Datum odločbe:14.04.1994
Področje:ŠOLSTVO - UPRAVNI SPOR
Institut:imenovanje ravnatelja šole - stvarna pristojnost - sodno varstvo pri delovnem sodišču

Jedro

Kandidat za ravnatelja osnovne šole ne more uveljavljati zahteve za sodno varstvo svojih pravic v upravnem sporu, temveč pri sodišču, pristojnem za delovne spore.

Izrek

1. Vrhovno sodišče Republike Slovenije ni stvarno pristojno za reševanje te zadeve. 2. Zadeva se odstopi v reševanje Sodišču združenega dela v ...

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je svet šole osnovne šole ... odločil, da se v postopku imenovanja ravnatelja navedene šole izbere za kandidata A.P.

Zoper ta sklep je tožnik pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije sprožil upravni spor, s predlogom, da sodišče ugotovi pravilnost odločitve sveta šole.

Vrhovno sodišče ugotavlja, da ni stvarno pristojno za presojo zakonitosti izpodbijanega sklepa.

Po določbi 2. odstavka 36. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 - ZZAV) se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču pristojnem za upravne spore - torej pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, če imenuje direktorja zavoda organ republike, občine ali mesta. V drugih primerih se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču pristojnem za delovne spore - torej pri sodišču združenega dela. Navedeni zakon v 32. členu določa, da imenuje in razrešuje direktorja zavoda ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 31/92-I) določa v 2. odstavku 16. člena, da ravnatelja vzgojnoizobraževalnega zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem zavoda. Ravnatelja osnovne šole imenuje svet šole v soglasju s pristojno občinsko skupščino.

Ker ravnatelja osnovne šole ne imenuje organ občine, temveč daje le soglasje, prijavljeni kandidat zahteve za sodno varstvo ne more uveljavljati v upravnem sporu, ampak pri sodišču, pristojnem za delovne spore. Zato je na podlagi določbe 60. člena zakona o upravnih sporih v zvezi s 16. in 21. členom zakona o pravdnem postopku Vrhovno sodišče RS odločilo, kot je navedeno v izreku tega sklepa. Določbe citiranih zveznih predpisov je sodišče smiselno uporabilo kot republiški predpis skladno z določbo 1. odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).


Zveza:

ZZ člen 36, 36/2. ZOVFI člen 16, 16/2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMzY0Mw==